top of page
Privacy verklaring

 

BE At Home staging respecteert aan uw privacy en zet zich in voor een veilige behandeling van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die u BE At home verstrekt , worden uitsluitend gebruikt voor de diensten van BE At home staging.

Hiervoor verwerk ik de volgende gegevens:

  • Naam geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E mail adres

 

De gegevens zijn niet toegankelijk voor derden. Tenzij deze ivm wettelijke regels worden opgevraagd. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor de wet noodzakelijk is. 

De website van BE At HOME staging maakt geen gebruik van cookies.

 

Indien uw vragen heeft omtrent uw privacy, kunt u deze mailen naar privacy@beathomestaging.nl

Algemene informatie met betrekking tot AVG en het indienen van een eventuele klacht kunt u doen bij de autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page